Trong năm 2021, bất chấp những tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 lên nền kinh tế, khiến tăng trưởng GDP của nước ta cả năm 2021 chỉ tăng 2,58%, thấp hơn cả mức tăng trưởng 2,91% của năm 2020, thị trường chứng khoán nói chung và thị trường UPCoM nói riêng vẫn có sự tăng trưởng đáng ghi nhận.

Theo số liệu thống kê của HNX, tại ngày 15/12/2021, thị trường UPCoM có 889 doanh nghiệp đăng ký giao dịch, với giá trị đăng ký giao dịch theo mệnh giá đạt 393,9 nghìn tỷ đồng, giá trị vốn hóa UPCoM đạt hơn 1.411 nghìn tỷ đồng, tăng 41% so với cuối năm 2020. Chỉ số UPCoM - Index ngày 15/12/2021 đạt 112,09 điểm, tăng 50,56% so với cuối năm 2020.

Đáng chú ý, thanh khoản bình quân đạt 97,28 triệu cổ phiếu/phiên, giá trị giao dịch đạt 1.671 tỷ đồng/phiên, tăng 237% về khối lượng và 298% về giá trị giao dịch so với năm 2020. Đặc biệt, phiên giao dịch ngày 19/11, giá trị giao dịch UPCoM đạt 5.065 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay trong một phiên giao dịch trên thị trường UPCoM.

Nhằm giúp thị trường UPCoM phát triển bền vững, trong năm 2021, HNX tiếp tục tăng cường giám sát tuân thủ nghĩa vụ và duy trì điều kiện niêm yết/đăng ký giao dịch của doanh nghiệp. Thống kê cho thấy, có tới 204 tổ chức đăng ký giao dịch bị đưa vào danh sách cảnh báo nhà đầu tư, tăng 52 doanh nghiệp (tương ứng với 34,2%) so với cùng kỳ năm 2020. Số doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin và phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét xử lý hành chính lên tới 455 tổ chức đăng ký giao dịch, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm trước.

Theo nhiều chuyên gia chứng khoán, với sự phát triển ngày càng ổn định của thị trường chứng khoán Việt Nam, thì thị trường UPCoM tiếp tục có sức hấp dẫn trong những năm tới đối với các nhà đầu tư tổ chức đồng thời là nơi tìm kiếm nguồn vốn cho doanh nghiệp để phát triển sản xuất kinh doanh.

Tại Lễ công bố 10 sự kiện chứng khoán nổi bật năm 2021 do Câu lạc bộ Nhà báo Chứng khoán tổ chức ngày 28/12/2021, ông Nguyễn Duy Thịnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị HNX cho biết, ra đời cách đây 12 năm, đến nay thị trường giao UPCoM đã và đang có bước phát triển nhanh. UPCoM trở thành kênh huy động vốn hiệu quả cho doanh nghiệp và ngày càng trở nên hấp dẫn trong mắt nhà đầu tư nước ngoài. Thực tế cũng cho thấy, thị trường UPCoM tạo ra môi trường giao dịch chứng khoán công khai, minh bạch, an toàn đối với chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết.

Theo kế hoạch đề ra, trong năm 2022, HNX sẽ tiếp tục đưa doanh nghiệp lên niêm yết, đăng ký giao dịch trên HNX, mục tiêu tổ chức đấu giá cho 15 doanh nghiệp, đưa 20 mã chứng khoán lên niêm yết và 30 mã cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường UPCoM.

Theo https://tapchitaichinh.vn/kinh-te-vi-mo/nam-2021-gia-tri-von-hoa-thi-truong-upcom-tang-41-so-voi-cuoi-nam-ngoai-343985.html