Thực hiện Quyết định số 206/QĐ-BTC ngày 24/2/2022 của Bộ Tài chính về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 273/QĐ-TCT ngày 14/3/2022 về việc ban hành kế hoạch triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Đồng thời phát động phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch triển khai hóa đơn điện tử giai đoạn 2 trong toàn Ngành. 

Tổng cục Thuế cho biết, nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp trên, ước tính đến 31/5, nhiều địa phương đã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Theo đó, Tổng cục Thuế vừa ban hành quyết định khen thưởng cho 10 địa phương có thành tích đột xuất, xuất sắc trong việc triển khai hóa đơn điện tử giai đoạn 2. 10 địa phương vừa được khen thưởng gồm các cục thuế: Quảng Trị, Thái Nguyên, Quảng Bình, Bắc Ninh, Hải Dương, Ninh Bình, Thừa Thiên Huế, Long An, Nam Định, Đắk Lắk.

Điển hình như tại Cục Thuế Thừa Thiên Huế, ước đến ngày 31/5 sẽ đạt 82% người nộp thuế đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử. Theo ông Hà Văn Khoa - Cục trưởng Cục Thuế Thừa Thiên Huế, ngay sau khi đi vào hoạt động, Trung tâm điều hành hóa đơn điện tử Cục Thuế Thừa Thiên Huế đã đáp ứng việc triển khai, tiếp nhận vướng mắc, liên hệ người nộp thuế để đôn đốc, phối hợp với tổ chức cung cấp hóa đơn điện tử để hỗ trợ người nộp thuế kịp thời chuyển đổi hóa đơn điện tử và đảm bảo hệ thống thông suốt đáp ứng yêu cầu của người nộp thuế.

Cụ thể, Trung tâm đã thành lập 20 nhóm trên ứng dụng Zalo nội bộ của cơ quan Thuế để điều hành, xử lý những vướng mắc về hóa đơn điện tử, lập nhóm giữa cơ quan Thuế và các nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử như VNPT, Viettel… để phối hợp triển khai đăng ký hóa đơn điện tử. Ngoài ra, Trung tâm cũng thực hiện kiểm đếm số lượng người nộp thuế đăng ký hóa đơn điện tử hàng ngày trên hệ thống để nắm bắt tình hình triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh...

Đối với Cục Thuế Ninh Bình, chỉ tính riêng từ ngày 16/5-22/5/2022, số doanh nghiệp, tổ chức đăng ký chuyên đổi hóa đơn điện tử đã đạt 96%; hộ kinh doanh theo phương pháp kê khai là 98%. Với tiến độ này cùng kết quả, các nỗ lực đưa hóa đơn điện tử vào cuôc sống trước đó, Cục Thuế Ninh Bình đã được Tổng cục Thuế ghi nhận và khen thưởng là 1 trong 10 Cục Thuế có thành tích đột xuất, xuất sắc trong việc triển khai hóa đơn điện tử giai đoạn 2.

Tại Hà Nam, hiện đã vào giai đoạn gấp rút đảm bảo lộ trình nên các sở, ban, ngành, các địa phương và các đơn vị liên quan đã phối hợp chặt chẽ, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, hướng đến mục tiêu hết ngày 31/5/2022 hoàn thành 80% và phấn đấu 100% số lượng người nộp thuế thuộc đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử đăng ký áp dụng theo quy định.

Cục Thuế Hà Nam xác định triển khai thực hiện hóa đơn điện tử là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng trong năm 2022 cùng với nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước và nỗ lực, khẩn trương, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ áp dụng hóa đơn điện tử. 

Để hỗ trợ người nộp thuế và triển khai nhiệm vụ đạt kết quả tốt, Cục Thuế tỉnh đã phối hợp với 7 đơn vị cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử gồm VNPT Hà Nam, Viettel Hà Nam, Bkav, Misa, Soft Dream, TST24, FPT tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử, lộ trình triển khai các giai đoạn thực hiện...

Theo https://tapchitaichinh.vn/Chuyen-dong-tai-chinh/nhieu-dia-phuong-da-dat-va-vuot-ke-hoach-trien-khai-hoa-don-dien-tu-giai-doan-2-348286.html