Tem điện tử rượu nhập khẩu độ cồn < 30 độ, ký hiệu AB/2022 được phát hành 2.999.998 tem; ký hiệu AC/2022 được phát hành 9.999.999 tem; ký hiệu AD/2022 được phát hành 5.000.003 tem.

Như vậy, toàn bộ số lượng tem điện tử rượu nhập khẩu đợt này được sử dụng từ ngày 27/10/2022.

Trước đó, ngày 30/3/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 23/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá.

Theo đó, việc quản lý và sử dụng tem điện tử chỉ áp dụng đối với mặt hàng rượu, thuốc lá nhập khẩu để phục vụ kinh doanh tiêu dùng trong nước.

Việc dán tem đối với hàng hóa phục vụ bán tại cửa hàng miễn thuế thực hiện theo quy định tại Nghị định số 100/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh hàng miễn thuế.

Về thủ tục thông quan, theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Thông tư số 23/2021/TT-BTC thì doanh nghiệp phải thực hiện dán tem và tự chịu trách nhiệm việc dán tem rượu nhập khẩu cho sản phẩm rượu nhập khẩu trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ...

Theo https://tapchitaichinh.vn/Chuyen-dong-tai-chinh/phat-hanh-20-trieu-tem-dien-tu-ruou-nhap-khau-353064.html