Sáng mai (27/10) tại Hà Nội sẽ diễn ra Hội thảo khoa học “Báo chí với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”. Hội thảo do lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương giao Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với Vụ Báo chí - Xuất bản – Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp tổ chức.

Ban Tổ chức cho biết, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo. Tham dự Hội thảo có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ ngành có liên quan; các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương; Hội đồng Lý luận Trung ương; Ban Chỉ đạo 35 Trung ương; Hội Nhà báo Việt Nam; lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương; các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực tư tưởng văn hóa…

Hội thảo là dịp để trao đổi, đánh giá thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, từ đó nâng cao hơn nữa nhận thức về chủ trương, quan điểm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, củng cố và tăng cường niềm tin, giữ vững mối quan hệ máu thịt giữa nhân dân với Ðảng và với nền báo chí cách mạng Việt Nam. Qua hội thảo, xác định rõ nội dung, yêu cầu đặt ra của nền báo chí cách mạng đối với việc thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35 trong tình hình mới...

Đến nay, Ban Tổ chức đã nhận được gần 50 bài tham luận tập trung trao đổi một số vấn đề lý luận về báo chí với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; thực trạng và những vấn đề đặt ra đối với các cơ quan báo chí trong đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng của các cơ quan báo chí…

Trong nội dung các tham luận, điều rất phấn khởi là rất nhiều tác giả vừa có tri thức khoa học, vừa đắm mình với thực tiễn của cuộc đấu tranh này nên chất lượng khoa học của các tham luận rất có giá trị vận dụng trong thực tiễn đối với các tòa soạn báo, tạp chí…/.

Ban Tổ chức Hội thảo
Theo https://dangcongsan.vn/thoi-su/sang-mai-27-10-dien-ra-hoi-thao-khoa-hoc-bao-chi-voi-nhiem-vu-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-595118.html