Hình ảnh: Tổng thống Mông Cổ sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam số 1

Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh (Nguồn: Anadolu/vietnamplus.vn).

Ngày 27/10, Bộ Ngoại giao ra Thông cáo: Nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng và Phu nhân, Tổng thống nước Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 01 đến ngày 05 tháng 11 năm 2023.

Mạnh Hùng

Nguồn: dangcongsan.vn