Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla./.

BNG

Nguồn tin: https://baochinhphu.vn/dien-mung-ky-niem-62-nam-ngay-thiet-lap-quan-he-ngoai-giao-viet-nam-cuba-102221202185752789.htm